Program 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat vpondělí dne 15.06.2016 od 19.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně

 

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Schválení zhotovitele Obnova místní komunikace Dřešín na pozemku č. 990 k.ú. Dřešín
  3. Schválené dotace – informace pí. Gabriely Vacíkové
  4. Nabídka pojištění právní ochrany obce od spol. D.A.S.
  5. Schválení dodatku k vnitřní organizační směrnici č. 4
  6. Schválení odměn nově zvolených zastupitelů
  7. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2015
  8. Různé, došlá pošta

 

Poleník Zdeněk

starosta obce