Závěrečný účet svazku obcí šumavského podlesí

Zde naleznete veškeré dokumenty z přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016: