Štítek: pokusný

  • Informační list č.4 – září 2009

    Vážení spoluobčané, před časem jsme Vás informovali o připravované úpravě návsi ve Dřešíně v rámci projektu “ Úprava veřejného prostranství Dřešín “ UČS 1 “ autobusové zastávky, příjezd a přístup“, financovaného s přispěním Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. V současné době jsou již práce hotovy, dokončené dílo bylo po odstranění vad a nedodělků řádně…