Měsíc: Říjen 2009

  • Informační list č.2 – březen 2009

    OZNÁMENÍ 1.Obecní úřad Dřešín oznamuje všem občanům, že stavební práce na projektu “ Úprava veřejného prostranství Dřešín “ UČS 1 “ autobusové zastávky, příjezd a přístup“ budou opětovně zahájeny v pondělí 30.3.2009. Od tohoto data bude na části návsi omezen průjezd všem vozidlům. Průjezd po komunikaci směrem k bytovkám zůstane zatím zachován. Z důvodu stavby…

  • Informační list č.4 – září 2009

    Vážení spoluobčané, před časem jsme Vás informovali o připravované úpravě návsi ve Dřešíně v rámci projektu “ Úprava veřejného prostranství Dřešín “ UČS 1 “ autobusové zastávky, příjezd a přístup“, financovaného s přispěním Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. V současné době jsou již práce hotovy, dokončené dílo bylo po odstranění vad a nedodělků řádně…