Informační list č.2 – březen 2009

OZNÁMENÍ

1.Obecní úřad Dřešín oznamuje všem občanům, že stavební práce na projektu

“ Úprava veřejného prostranství Dřešín “ UČS 1 “ autobusové zastávky, příjezd a přístup“ budou opětovně zahájeny v pondělí 30.3.2009.

Od tohoto data bude na části návsi omezen průjezd všem vozidlům. Průjezd po komunikaci směrem k bytovkám zůstane zatím zachován. Z důvodu stavby se vydává zákaz parkování před obecní budovou.

Pro autobus, který sem zajíždí ze Dřešínka, zůstane autobusová zastávka dosud v provozu. To znamená, že tento autobus bude na náves i nadále zajíždět.

Až zajíždění do vsi nebude možné z důvodu neprůjezdnosti návsi, bude fungovat stávající zastávka na rozcestí ke Dřešínku. O této skutečnosti bude cestující veřejnost včas vyrozuměna. Školní děti budou potom moci k dopravě do školy v Česticích využít ranní autobus “ Pražák“.

Věříme, že tuto dočasnou situaci pochopíte.

Z důvodu zachování vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních věnujte, prosím, zvýšenou pozornost a opatrnost při pohybu na veřejném prostranství ve Dřešíně

2. Obecní úřad Dřešín organizuje pro občany na sobotu 4.4.2009 SBÉRNÝ DEN ODPADU. Tento den mohou občané odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad. Jedná se zejména o akumulátory, zamaštěné odpady, zbytky barev a chemikálií, pneumatiky a dále vyřazené elektrospotřebiče (ledničky, televizory, zářivky a elektronický šrot. Místo pro odevzdání odpadu je u bývalé školy ve Dřešínku v době od 9 do 11 hodin.

3. Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ Dřešín vyhlašují HUMANITÁRNÍ SBÍRKU oblečení, lůžkovin, přikrývek a polštářů, která se uskuteční také v sobotu 4.4.2009 od 9 do 11 hodin v budově bývalé školy ve Dřešínku a ve stejnou dobu také v budově OÚ Dřešín. Ve Chvalšovicích je nožno odevzdat připravené věci již v pátek 3.4. od 15 do 16 hodin.

4. S přicházejícím jarem vyzýváme občany k jarnímu úklidu kolem svých obydlí a ve vzájemné spolupráci také na veřejných prostranstvích.

5. OÚ Dřešín po domluvě s p. Kadochem by chtěl uspořádat v sobotu 23.5.2009 slíbený autobusový výlet do Rakouska. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři OÚ.

6. Pro zlepšení informovanosti občanů bychom se chtěli pokusit zasílat aktuální informace prostřednictvím e-mailů. Zájemci nahlašte své e-mailové adresy na e-mail: obec.dresin@tiscali.cz.

7. Oznamujeme, že v pátek 3.4.2009 se v klubovně mládeže na OÚ Dřešín již podruhé uskuteční Noc s Andersenem. Přihlášky a informace v kanceláři OÚ.

8. Připomínáme termín placení poplatků za odpad “ 31.3.2009.

9. Vyzýváme občany k účasti ve volebních komisích pro volby do Evropského parlamentu ve dnech

5. a 6. června 2009.

Krásné jaro a příjemné velikonoční svátky přeje starostka Zdeňka Šašková.


Comments

Jeden komentář: „Informační list č.2 – březen 2009“

  1. Houses are not very cheap and not everyone can buy it. Nevertheless, personal loans was created to support people in such kind of hard situations.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *