Měsíc: Duben 2010

 • Program 44.veřejného zasedání zastupitelstva

  Program 44.veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, které se bude konat dne 5.5.2010 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně Kontrola zápisu a usnesení ze 43. zasedání ZO Závěrečný účet za rok 2009 Vnitřní směrnice obce Smlouva o budoucí darovací smlouvě – KN 1000/3 k.ú. Dřešín Projednání ceny vodného na r. 2010 Různé, došlá pošta…

 • Vyhláška – záměr budoucího darování pozemku

  Obec Dřešín 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160 Vyhláška V souladu s § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. zn. o obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 13. 1. 2010 záměr budoucího darováníčásti pozemku p.č. 1000/3 KN v k.ú. Dřešín o výměře cca 25…

 • Veřejná vyhláška FÚ Strakonice

  Finanční úřad ve Strakonicích oznamuje touto vyhláškou, že ode dne 29.4. 2010 do 28.5. 2010 bude v budově obecního úřadu Dřešín každou středu od 18.00 hodin  do 20.00  hodin veřejně k nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření daně z nemovitostí za rok 2010 za nemovitosti nacházající se v územním obvodu FÚ Strakonice a pro poplatníky, kteří…

 • Závěrečný účet obce Dřešín za rok 2009

  V souborech níže najdete veškeré informace o závěrečném účtu obce Dřešín za rok 2009. Závěrečný účet (xls) S15W13 S14Z13 S15R12 S15V12 S15Y12 PRI_XX

 • Informace o počtu a sídle volebních okrsků

  Obecní  úřad  Dřešín, Dřešín 24, 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, mobil: 724 181 627 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v souladu s § 14c písm. f) zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve znění pozdějších předpisů poskytuji informaceo počtu a sídle volebních okrsků v obci Dřešín, okres Strakonice. Obec Dřešín má…

 • Výtvarné odpoledne v Kladrubech

  11.4. 2010 OD 15 H V SÁLE HOSPODY U DRAKA PŘINESTE SI DLE SVÉHO UVÁŽENÍ SVAČINU, ŠTĚTCE, VODOVKY NEBO TEMPERY, FIXY, PASTELY, PASTELKY,… POPŘ. OBRÁZKY, NŮŽKY A LEPIDLO NA KOLÁŽ, ČTVRTKY BUDOU K MÁNÍ VAŠÍ TVORBĚ BUDE PŘÍTOMEN AUTOR VÝSTAVY DÍLA VŠECH UMĚLCŮ BUDOU INSTALOVÁNA JIRKOU MEITNEREM V LOKÁLE, DĚTSKÁ DÍLA V KNIHOVNĚ, ZDE BUDOU…

 • Sběrný den odpadů

  Obecní úřad  Dřešín 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 Obecní úřad Dřešín organizuje pro občany na sobotu dne 10.4.2010 Sběrný den odpadů Tento den mohou občané bezplatně odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad. Jedná se zejména o akumulátory, zářivky, televizory, zamaštěné odpady, zbytky barev a chemikálií, ledničky, elektronický šrot a pneumatiky. Místo pro odevzdání…

 • Varování před kůrovcovou kalamitou

  Městský úřad Strakonice – odbor životního prostředí Výzva Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí Varování před kůrovcovou kalamitou Lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý jsou pro les jako kalamitní škůdci velkým nebezpečím.  Každý vlastník lesa je proto ve smyslu zákona o lesích povinen při zvýšeném výskytu těchto „brouků“ provádět nezbytná opatření k zabránění škod. Nejúčinnější obranou před…

 • Program 43.veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 43.veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, které se bude konat dne 7.4.2010 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně Kontrola zápisu a usnesení ze 42. zasedání ZO Rozpočtové opatření č.1/2010 Projednání žádosti o grant na podporu JSDHO Projednání žádosti o dotaci do 2. výzvy MAS LAG Strakonicko Projednání výměny pozemků s F. Smolou Různé,…