Varování před kůrovcovou kalamitou

Městský úřad Strakonice – odbor životního prostředí


Výzva Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí

Varování před kůrovcovou kalamitou

Lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý jsou pro les jako kalamitní škůdci velkým nebezpečím.  Každý vlastník lesa je proto ve smyslu zákona o lesích povinen při zvýšeném výskytu těchto „brouků“ provádět nezbytná opatření k zabránění škod.

Nejúčinnější obranou před vznikem kůrovcové kalamity je důsledná prevence, která spočívá především ve včasném zpracování podzimních a zimních větrných a sněhových kalamit, kontrole vytypovaných rizikových lokalit (osluněné porostní stěny, porosty trpící přísuškem nebo jinak oslabené) a instalaci odpovídajícího počtu lapáků a feromonových lapačů do ohrožených porostů.

Lapák a lapač

Lapák je pokácený, zdravý a od větví zbavený strom, který postupně zavadá a svou vůní láká kůrovce. Ti na lapák nalétají a pod kůrou v lýku zakládají novou generaci. Klíčová je včasná asanace, tedy odkornění (oloupání kůry a její spálení) nebo chemický postřik před tím, než škůdce dokončí svůj vývoj.

Naproti tomu lapač je plastová past, do které se láká škůdce pomocí feromonového odparníku. Odchycení brouci se pak v pravidelných intervalech 7 až 10 dnů vybírají a likvidují. Drobní vlastníci lesa často využívají právě feromonové lapače, čímž se vyhnou kácení zdravých stromů na lapáky.

Jak postupovat?

Nejlépe je oslovit svého odborného lesního hospodáře. Ten posoudí vhodnost opatření proti kůrovci v konkrétním ohnisku výskytu a určí potřebné množství lapačů.

Zatímco lapáky se pokládají již počátkem března, feromonové lapače se instalují nejpozději týden před předpokládaným rojením.  Na slunečných místech v  nižších polohách našeho regionu to může být již v první polovině dubna!

Za Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí zpracovala Ing. Anna Sekyrová,       dne 26. března 2010.


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *