Vyhláška – záměr budoucího darování pozemku

Obec Dřešín

387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160

Vyhláška

V souladu s § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. zn. o obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 13. 1. 2010 záměr budoucího darováníčásti pozemku p.č. 1000/3 KN v k.ú. Dřešín o výměře cca 25 m2 Jihočeskému kraji.

Za obec Dřešín:

Ing. Zdeňka Šašková, starostka


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *