Štítek: 2010

 • Mladí hasiči Dřešín – ohlédnutí za rokem 2010

  Začátky Vše začalo již v zimě na valné hromadě, kde v diskusi vystoupil Jirka Záhorský a kromě jiného opět narazil na to, že by bylo dobré začít pracovat s dětmi, neboť ve Dřešíně je jich v současné době dost a právě v nich je budoucnost hasičů. S tím pochopitelně všichni souhlasili, ovšem nikdo přesně nevěděl, jak se tato záležitost bude dále…

 • Oznámení o změně ceny vodného pro rok 2010

  Obec Dřešín  – obecní vodovod Dřešín Oznámení o změně ceny vodného pro rok 2010 Vážený odběrateli vody z obecního vodovodu Dřešín, předkládám Vám vyúčtování vodného za rok 2009, kdy došlo k výraznému navýšení nákladů  na výrobu 1 m3 pitné vody. V roce 2009 bylo z obecního vodovodu Dřešín celkem zásobováno 149 obyvatel. Celkové množství odebrané a fakturované vody…

 • Program 45.veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

  Zasedání zastupitelstva se  bude konat dne 26.5.2010 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně Kontrola zápisu a usnesení ze 44. zasedání ZO Výběr zhotovitele veřejných zakázek MK Chvalšovice – Chvalšovické chalupy Část MK – Dřešínské chaty – silnice II/170 Spojovací MK Dřešín – Dřešínek Různé, došlá pošta Zdeňka Šašková, starostka

 • Program 44.veřejného zasedání zastupitelstva

  Program 44.veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, které se bude konat dne 5.5.2010 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně Kontrola zápisu a usnesení ze 43. zasedání ZO Závěrečný účet za rok 2009 Vnitřní směrnice obce Smlouva o budoucí darovací smlouvě – KN 1000/3 k.ú. Dřešín Projednání ceny vodného na r. 2010 Různé, došlá pošta…

 • Vyhláška – záměr budoucího darování pozemku

  Obec Dřešín 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160 Vyhláška V souladu s § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. zn. o obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 13. 1. 2010 záměr budoucího darováníčásti pozemku p.č. 1000/3 KN v k.ú. Dřešín o výměře cca 25…

 • Veřejná vyhláška FÚ Strakonice

  Finanční úřad ve Strakonicích oznamuje touto vyhláškou, že ode dne 29.4. 2010 do 28.5. 2010 bude v budově obecního úřadu Dřešín každou středu od 18.00 hodin  do 20.00  hodin veřejně k nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření daně z nemovitostí za rok 2010 za nemovitosti nacházající se v územním obvodu FÚ Strakonice a pro poplatníky, kteří…

 • Varování před kůrovcovou kalamitou

  Městský úřad Strakonice – odbor životního prostředí Výzva Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí Varování před kůrovcovou kalamitou Lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý jsou pro les jako kalamitní škůdci velkým nebezpečím.  Každý vlastník lesa je proto ve smyslu zákona o lesích povinen při zvýšeném výskytu těchto „brouků“ provádět nezbytná opatření k zabránění škod. Nejúčinnější obranou před…

 • Rozpočet na rok 2010

  Rozpočet – obec Dřešín – rok 2010 – IČO 00251160 (na konci stránky najdete originální excelovské tabulky ke stažení) Příjmy Paragraf Položka 1111 Daň z příj.fyz.os.záv.činn. 415000 1112 Daň z příj.OSVČ 40000 1113 Daň z příj.fyz.os. Z kap.výn. 42000 1121 Daň z příj. Práv.osob 586000 1211 Daň z přídané hodnoty 956000 1337 Poplatek za likvidaci…

 • Usnesení z 42. veřejného zasedání zastupitelstva

  Usnesení z 42. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 17.02.2010 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně: Usnesení č. 15/2010 ZO Dřešín schvaluje program 42. zasedání ZO bez doplnění. hlasování: (pro –8, proti – 0,zdržel se – 0) Usnesení č. 16/2010 ZO Dřešín schvaluje jako zhotovitele akce Část místní komunikace Dřešínské chalupy – silnice…