Oznámení o změně ceny vodného pro rok 2010

Obec Dřešín  – obecní vodovod Dřešín

Oznámení o změně ceny vodného pro rok 2010

Vážený odběrateli vody z obecního vodovodu Dřešín, předkládám Vám vyúčtování vodného za rok 2009, kdy došlo k výraznému navýšení nákladů  na výrobu 1 m3 pitné vody. V roce 2009 bylo z obecního vodovodu Dřešín celkem zásobováno 149 obyvatel. Celkové množství odebrané a fakturované vody bylo 4.970 m3.

Příjmy : 79.520,- Kč.

Náklady:

1.  Chemický materiál – desinfekce                                                    252,-

2.  Ostatní materiál                                                                  21.490,-  – čerpadlo

3.   Elektrická energie                                                                       27.850,-

4.   Ost.osobní náklady – VÚME                                                     1.725,-

5.   Opravy majetku – výměna čerpadla č.2                              6.036,-

6.    Obsluha vodovodu – odměna odpovědné osobě          28.560,-

7.    Rozbory vody                                                                              22.539,-

————————————————————————————————————————

Náklady celkem                                                                    108.452,-

Cena  1 m3 21,82 Kč.

Schválená fakturovaná cena od roku 2005 činila 16,-Kč.

Zastupitelstvo obce celou záležitost projednalo na svém zasedání dne 5.5.2010 a rozhodlo stanovit

cenu vodného pro rok 2010 ve výši 22,- Kč.

Do podkladů k výpočtům skutečných nákladů lze nahlédnout v kanceláři obecního úřadu.

Za obec Dřešín:

Zdeňka Šašková, starostka

Ve Dřešíně dne 13. 5. 2010


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *