Měsíc: Říjen 2010

 • Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a současně datu projednání dokumentace Vyhodnocení vlivu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona (dále jen „dokumentace SEA“). I. Krajský úřad Jihočeského kraje,…

 • Přehled schůzek v klubovně – podzim 2010

  Současně upozorňujeme,že vznikla nová stránka věnovaná Středisku mládeže ve Dřešíně. Najdete ji zde. Samozřejmě uvítáme Vaše přípomínky či články.

 • Mladí hasiči Dřešín – ohlédnutí za rokem 2010

  Začátky Vše začalo již v zimě na valné hromadě, kde v diskusi vystoupil Jirka Záhorský a kromě jiného opět narazil na to, že by bylo dobré začít pracovat s dětmi, neboť ve Dřešíně je jich v současné době dost a právě v nich je budoucnost hasičů. S tím pochopitelně všichni souhlasili, ovšem nikdo přesně nevěděl, jak se tato záležitost bude dále…

 • Přerušení dodávky vody 12.10.

  UPOZORNĚNÍ na  přerušení dodávky vody z obecního vodovodu Dřešín Z důvodu stavebních prací na vodojemu bude přerušena dodávka vody v úterý dne 12.10.2010 – celý den Vzhledem k tomu, že po vyčištění může dojít přechodně ke zhoršení kvality vody v průběhu jednoho dne, upozorňujeme občany, aby své domácnosti vodou předzásobili. Děkujeme za pochopení

 • Pozvánka na kulturní odpoledne

  POZVÁNKA na kulturní odpoledne u příležitosti 20 let od vydávání Šumavského kalendáře v sobotu dne 9.října 2010 od 15 hodin ve společenské místnosti obecního pohostinství ve Dřešíně. Minulost vydávání kalendářů na Šumavě – Mgr. František Kadoch Vystoupení Smíšeného pěveckého sboru MÍR Čkyně (sbormistr L. Dokulil)

 • Veřejná vyhláška VO 6. etapa

  Níže si můžete stáhnout plné znění  veřejné vyhlášky:  Územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu: Dřešín – VO -etapa č.6 veřejná vyhláška

 • Oznámení o době a místu konání voleb

  Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Dřešín dle§ 29 zákona č.491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí. Volby do zastupitelstva obce Dřešín se uskuteční v pátek dne 15.10.2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod. v sobotu dne 16.10.2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod. Místem konání voleb do zastupitelstva obce Dřešín je:…