Oznámení o době a místu konání voleb

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Dřešín dle§ 29 zákona č.491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí.

Volby do zastupitelstva obce Dřešín se uskuteční

  • v pátek dne 15.10.2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
  • v sobotu dne 16.10.2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Místem konání voleb do zastupitelstva obce Dřešín je:

ve volebním okrsku č. 1 – Dřešín

  • zasedací místnost obecního úřadu ve Dřešíně čp. 24 (nové prostory OÚ nad obecním hostincem) pro voliče s trvalým pobytem ve Dřešíně

ve volebním okrsku č. 2 – Chvalšovice

  • budova obecního úřadu ve Chvalšovicích čp. 25 pro voliče s trvalým pobytem ve Chvalšovicích

ve volebním okrsku č. 3 – Dřešínek

  • budova bývalé školy ve Dřešínku čp. 26 pro voliče s trvalým pobytem ve Dřešínku a v Hořejšicích

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ve Dřešíně dne 30.9.2010

Ing. Zdeňka Šašková, starostka


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *