Veřejná vyhláška VO 6. etapa

Níže si můžete stáhnout plné znění  veřejné vyhlášky:  Územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu: Dřešín – VO -etapa č.6

veřejná vyhláška