Program 1. veřejného zasedání ZO Dřešín

Program

1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 24.11.2010 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3. Inventura majetku obce Dřešín za rok 2010

4. Rozpočtové opatření č. 5/2010

5. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce Dřešín

6. Zimní údržba místních komunikací 2010/2011

7. Příprava rozpočtu obce Dřešín na rok 2011

8. Různé, došlá pošta

Eva Broulimová

starostka