Úplná uzavírka silnice v obci Dřešín

OZNÁMENÍ

Upozorňujeme občany, že v termínu

od 25.11.2010 od 7.00 hod. do 10.12.2010

dojde k úplné uzavírce silnice č.  II/170 v obci Dřešín v zúženém místě  u č.p. 7 – u Mikešů –  z důvodu provedení stavby  „Komunikační závada na silnici II/170 Dřešín“.

Linkové autobusy budou mít objízdnou trasu přes Dřešínek – Drážov – Zálesí – Vacov.

Cestující ze Dřešína budou mít dopravu linkovými autobusy zajištěnu ze stávajících autobusových zastávek na rozcestí pod Dřešínkem (odbočka k Poleníkům), cestujícím ze Dřešínka budou všechny pravidelné spoje stavět na zastávkách ve Dřešínku.

Pro cestující ze zastávek Dřešín – chatová obl., Chvalšovice – rozc. Vacovice a Chvalšovice bude zajištěna náhradní autobusová doprava osmnácti -místným autobusem k navazujícím  spojům do Vacova. Přesné časy odjezdů  budou vyvěšeny na jednotlivých autobusových zastávkách.

Eva Broulimová, starostka