Rozpočet svazku obcí šumavského Podlesí na rok 2010

ROZPOČET  SVAZKU  OBCÍ    ŠUMAVSKÉHO  PODLESÍ   NA   ROK  2010

Příjmy:
Příspěvky od obcí na provoz                             59.000,- Kč ( 10 Kč na obyvatele)
Příjmy z úroků                                                       1.000,- Kč
Příjmy celkem                                                     60.000,- Kč

Výdaje:
Konzultační služby                                               35.000,- Kč
Členský příspěvek do KS POV                              1.500,- Kč
Provozní  výdaje

–  pohoštění při valných hromadách      1.000,- Kč

– poštovné                                                   1.500,- Kč

– kancelářské potřeby                                1.800,- Kč

– odměny účetní ( hr. mzda)                    12.000,- Kč

– služby peněžního ústavu                         2.000,- Kč

– nákup ost.služeb ( KEO)                          2.700,- Kč

– knihy a tisk                                                2.500,- Kč

Výdaje celkem                                               60.000,- Kč

Vyvěšeno: 11.12.2009

Sejmuto: 28.12.2009