Zahájení řízení o vydání návrhu změny č. 2 územního plánu obce

Zahájení řízení o vydání návrhu změny č. 2 územního plánu obce – bližší informace v tomto pdf dokumentu.