Program 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat v pátek dne 18.03.2011 od 17 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

  1. Kontrola zápisu a usnesení ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 1/2011
  3. Příprava nového územního plánu obce Dřešín
  4. Různé, došlá pošta

Eva Broulimová

starostka