Program 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program

9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 13.07.2011 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně


  1. Kontrola zápisu a usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 3/2011
  3. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 848/1 v k.ú. Dřešín
  4. Různé, došlá pošta

Eva Broulimová
starostka obce

Vyvěšeno:  06.07.2011
Sejmuto:     13.07.2011