Výpis usnesení z 8.zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Výpis usnesení z 8.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 15.06.2011 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 43/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program osmého zasedání

  1. Kontrola zápisu a usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Výběr zhotovitelů jednotlivých zakázek v souladu se získanými dotacemi
  3. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 848/1 v k.ú. Dřešín
  4. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 44/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele akce „Máme si kde hrát – dětské hřiště Dřešín“ firmu LUNA PROGRESS s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy za cenu 340 500,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 45/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele akce „Regenerace: Obecní dům Dřešín 24 – výměna podlah a související vnitřní úpravy – 2.etapa“ firmu Roman Bublík, Stavební práce, Dřešín 45, p. Čestice, 387 19, IČ: 65954203 za cenu 290 280,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 46/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele akce „Opravy autobusových zastávek v obci Dřešín“ firmu Lukáš Obereiter, Býčkovice 43, 412 01 Litoměřice, IČ: 72769297 za cenu 97 572,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 47/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele akce „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Dřešín“ firmu SOMARO CZ, s.r.o., Planá 85, 370 01 České Budějovice, IČ: 27066070 za cenu 169 800,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 48/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele stavebních prací akce „Zkvalitnění materiálně technického vybavení jednotky SDH Dřešínek spolu s částečnou opravou požární zbrojnice Dřešínek“ firmu Roman Bublík, Stavební práce, Dřešín 45, p. Čestice, 387 19, IČ: 65954203 za cenu 25 000,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 49/2011

  1. 1. Zastupitelstvo obce Dřešín nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 848/1 v k.ú. Dřešín, když nabízí možnost jejího pronájmu a to na dobu pěti let.
  2. 2. Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s vynětím předmětné části pozemku parc.č. 848/1 v k.ú. Dřešín ze ZPF.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *