Vyhláška – záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Dřešín

Obec Dřešín

387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160

e-mail obec.dresin@tiscali.cz

V Y H L Á Š K A

 V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění  O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 13.07.2011

 

 Záměr obce Dřešín pronajmout část pozemku

p.č. 848/1 v k.ú. Dřešín za účelem přístupu k pozemku p.č. 848/3 v k.ú. Dřešín.

Eva Broulimová

 starostka obce Dřešín