Výpis z usnesení 9. zasedání ZO Dřešín

Výpis usnesení z 9.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

konaného dne 13.07.2011 od 18.00 hod. v budově bývaklé školy ve Dřešínku


Usnesení č. 50/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program devátého zasedání:

  1.   Kontrola zápisu a usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2.   Rozpočtové opatření č. 3/2011
  3.  Záměr pronájmu části pozemku p.č. 848/1 v k.ú. Dřešín
  4.  Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 51/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 3/2011.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 52/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr pronájmu části pozemku  p.č. 848/1 v k.ú. Dřešín za účelem přístupu k pozemku parc.č. 848/3 a to na dobu minimálně pěti let.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 53/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje koupi rezervní hasičské stříkačky PPS 12, která v případě potřeby bude využívána všemi třemi SDH ve správním obvodu obce Dřešín. Výběrem uvedené stříkačky pověřuje ZO Dřešín předsedu kontrolního výboru Radka Koláříka.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 54/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí se zapojením do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí k veřejně prospěšným pracím z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (finanční podpora pracovních míst vytvořených pro uchazeče o zaměstnání v obci Dřešín).

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *