Návrh rozpočtu na rok 2012

Zde je ke stažení pdf verze dokumentu.

    NÁVRH ROZPOČTU  –  OBEC  DŘEŠÍN
                 ROK   2012                IČ   0025160
PŘÍJMY
 Paragraf  Položka

1111

 Daň z příj.fyz.os.záv.činn.       357 000,00

1112

 Daň z příj.OSVČ         30 000,00

1113

 Daň z příj.fyz.os. Z kap.výn.         45 000,00

1121

 Daň z příj. Práv.osob       581 000,00

1211

 Daň z přídané hodnoty    1 000 000,00

1337

 Poplatek za likvidaci komunál.odpadu       110 000,00

1341

 Poplatek psů           4 400,00

1361

 Správní poplatky           3 000,00

1511

 Daň z nemovitostí       295 000,00

4112

 Neinvest.přij.transféry ze st.rozp.
   2 425 400,00

1031

 Pěstební činnost         80 000,00

2144

 Ostatní služby             200,00

2310

 Pitná voda       100 000,00

3639

 Komunální služby a územní rozvoj j.n.         15 000,00

3722

 Sběr a svoz komunál.odpadů           4 200,00

3725

 Využívání a zneškodňování komunál.služeb         40 000,00

4351

 Osobní asistence,peč.služba         40 000,00

6310

 Obecné příjmy a výdaje z finan.operací         15 100,00
   PŘÍJMY   CELKEM        2 719 900,00   
 VÝDAJE
Paragraf

1031

 Lesní hospodářství         55 000,00

2144

 Ostatní služby /prodejna,pohostinství/         10 000,00

2212

 Silnice         80 000,00

2310

 Pitná voda       122 500,00

2321

 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá.s kaly         67 100,00

3111

 Předškolní zařízení         30 000,00

3113

 Základní školy       395 000,00

3314

 Činnosti knihovnické           2 000,00

3326

 Ochr.památek a péče o kult.dědictví (Kapličky)         10 000,00

3399

 Ostatní záležitosti kultury       140 000,00

3412

 Sportovní zařízení v majetku obce         70 000,00

3421

 Využití volného času dětí a mládeže         20 000,00

3631

 Veřejné osvětlení         73 000,00

3632

 Pohřebnictví           3 300,00

3636

 Územní rozvoj         50 000,00

3639

 Komunální služba a územní rozvoj       100 000,00

3721

 Sběr a a svoz nebezpečních odpadů         30 000,00

3722

 Sběr a svoz komunál.odpadů       150 000,00

3723

 Sběr a svoz ost. Odpadů (plasty, sklo)       107 000,00

3745

 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň         30 000,00

4351

 Ostatní asistence,pečov.služba (obědy důchodci)         62 000,00

5512

 Požární ochrana         60 500,00

6112

 Zastupitelstva obcí       674 000,00

6171

 Činnost místní správy       358 700,00

6310

 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací           6 000,00

6320

 Pojištění funkčně nespecifikované         10 200,00

6409

 Ostatní činnosti jinde nezařazené           3 600,00
 VÝDAJE CELKEM        2 719 900,00   

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *