Program 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín,

Program 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude
konat dne 02.11.2011 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně
  1. Kontrola zápisu a usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č.6/2011
  3. Směrnice obce Dřešín k odepisování dlouhodobého hmotného majetku spolu se stanovením doby používání dlouhodobého hmotného majetku
  4. Příprava rozpočtu obce Dřešín na rok 2012
  5. Smlouva o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací 2011/2012
  6. Různé, došlá pošta
Eva Broulimová
starostka obce

Vyvěšeno: 25.10.2011
Sejmuto: 02.11.2011