Pozvánka na veřejné projednávání Komunitního plánu sociálních služeb

P O Z V Á N K A na VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Komunitního plánu sociálních služeb obce s rozšířenou působností Strakonice a dalších výstupů projektu.

Vážení zástupci samosprávy, občané, dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejné projednání, které se uskuteční dne 22. listopadu 2011 od 13.00 v Rytířském sále Hradu Strakonice s následujícím programem:

  1. Úvodní slovo
  2. Vystoupení klientů Denního stacionáře Městského ústavu sociálních služeb Strakonice
  3. Informace o projektu
  4. Představení výstupů projektu komunitního plánování
  5. Představení aktivit komunitního plánu
  6. Závěrečný sběr připomínek ke komunitnímu plánu

.
Malé občerstvení zajištěno.
T ě š í m e  s e  n a V a š i  ú č a s t !

Za realizační tým projektu:
Mgr.et Bc. Jana Benešová, DiS
koordinator@kpss-st.cz
+0420 725 317 357