Program 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program

13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 01.12.2011 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č.7/2011
  3. Rozpočet  obce Dřešín na rok 2012
  4. Inventarizace majetku obce Dřešín za rok 2011
  5. Záměr prodeje pozemku dle KN p.č. 66/8 v k.ú. Chvalšovice
  6. Nově vyhlášené Grantové programy Jihočeského kraje
  7. Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice
  8. Různé, došlá pošta

Eva Broulimová
starostka obce