Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2012

SMOOS

Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Velké náměstí 2, Strakonice

Návrh rozpočtu na rok 2012

 

 

Příjmy

Členské příspěvky             p. 4121                           75 500

Celkem:                                                                    75 500

Výdaje

Nákup materiálu                p. 5139                             6 000

Bankovní poplatky            p. 5163                             3 000

Příspěvek do SMOJK        p. 5229                           17 500

Mzdy-DPP                         p. 5021                           43 000

Ostatní služby                    p. 5169                             6 000

Celkem                                                                      75 500
 Zveřejněno zároveň na webových stránkách