Zápis do MŠ Čestice

Základní škola a Mateřská škola Čestice

 vyhlašuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 34 odst.2

Podání žádosti

 o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

(pro školní rok 20012/2013),

které se koná v pátek

 20. ledna 2012

v mateřské škole od 8.00 – 16.00 hodin

 

Rodiče předloží:

  •  rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • vyplněný tiskopis žádosti

Prosíme, přiveďte své děti s sebou.

Bližší informace mohou rodiče získat přímo v MŠ Čestice.Tiskopis žádosti lze vyzvednout v MŠ.

Kritéria k přijetí dětí do MŠ

Při přijímání dětí do mateřské školy se vychází z následujících kritérií:

  • doba podání přihlášky (opakované podání žádosti)
  • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
  • děti, které mají trvalý pobyt na území Městyse Čestice (spádové obce)
  • věk dítěte
  • individuální situace dítěte (mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte, dítě se hlásí k celodennímu provozu, dítě se specifickými vzdělávacími potřebami)

Do předškolního zařízení lze přijmout jen takové dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (podle zákona č. 258/2000 Sb.,§ 50).

 

Čestice, 21. prosince 2011

Mgr. Martina Kalová
ředitelka školy

 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *