Program 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 11.01.2012 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně

 

 

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č.8/2011
  3. Zhodnocení roku 2011
  4. Záměr prodeje částí pozemků dle KN p.č. 834/1 a 834/2 v k.ú. Dřešínek
  5. Nově vyhlášené dotační programy
  6. Různé, došlá pošta

      Eva Broulimová

                                                                                                        starostka obce

Vyvěšeno:  04.01.2012

Sejmuto:     11.01.2012