Program 15. zasedání ZO Dřešín

Program 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 08.02.2012 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně

1.    Kontrola zápisu a usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
2.    Hodnotící zpráva za rok 2011
3.    Darovací smlouva na pozemek dle KN p.č. 977/6 o výměře 138 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace od Jihočeského kraje
4.    Grantové programy JčK
5.    Různé, došlá pošta

Eva Broulimová
starostka obce