Závěrečný účet Svazku obcí šumavského Podlesí za rok 2011