Program 19. zasedání ZO Dřešín

Program 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 27.06.2012 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

 1. Kontrola zápisu a usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

2. Rozpočtové opatření č. 1/2012

3. Výběr akce financované z projektu SOŠP „Obnova vzhledu obcí“ (grant z POV – Jihočeského kraje, DT – 7)

4. Informace o soutěži Vesnice roku 2012

5. Různé, došlá pošta

 

Eva Broulimová

starostka obce