Závěrečný účet SMOOS za rok 2011

Závěrečný účet SMOOS za rok 2011 je k nahlédnutí v tomto dokumentu – závěrečný účet.