Měsíc: Září 2012

 • Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje

  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje Starostka obce Dřešín podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, oznamuje: 1/ volby do zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční v pátek dne 12.10.2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13.10.2012 od…

 • Program 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 03.10.2012 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně   1. Kontrola zápisu a usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín 2. Rozpočtové opatření č. 3/2012 3. Osadní řád chatové oblasti Dřešín 4. Příprava zadávacího řízení na realizaci akce „Pořízení nízkoemisního zdroje…

 • Sběrný den odpadů

  Obecní úřad  Dřešín, 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627  Obecní úřad Dřešín organizuje v sobotu dne 29.09.2012  Sběrný den odpadů   Tento den mohou občané bezplatně odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad. Jedná se zejména o akumulátory, zářivky, televizory, zamaštěné odpady, zbytky barev a chemikálií, ledničky, elektronický šrot a pneumatiky. Místo pro odevzdání odpadu: Dřešínek – bývalá…

 • Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ve Chvalšovicích

  Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627   Oznámení o   přerušení dodávky elektrické energie ve Chvalšovicích  Datum Čas Část obce 24.09. (pondělí) 8.00 – 17.00 Chvalšovice obec – od potoka nahoru po zatáčku k čp. 27 včetně     Čísla popisná dotčená plánovaným vypnutím: čp. 2, 3, 5, 6, 7,…

 • Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ve Dřešíně

  Obec Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ve Dřešíně   Datum Čas Část obce 17.09. (pondělí) 7.30 – 15.30 Dřešín – část obce náves + OÚ a spodní část směr Čestice včetně podnikatelských odběrů, Dřešín farma, vodárna Čísla popisná dotčená plánovaným vypnutím: čp.…

 • Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

  Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627, e-mail: obec.dresin@tiscali.cz Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 12. a 13. října 2012  V souladu s ust. § 17 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění…