Oznámení o době a místě volby prezidenta

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Starostka obce Dřešín podle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,

 oznamuje:

  1. Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek  dne 11.01.2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 12.01.2013 od  8.00 hodin do 14.00 hodin.     Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se pak uskuteční v pátek  dne 25.01.2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26.01.2013 od  8.00 hodin do 14.00 hodin.
  2. Volebními místnostmi jsou:

ve volebním okrsku č. 1 – Dřešín

        zasedací  místnost   Obecního   úřadu  Dřešín,  Dřešín  čp.  24,   pro  voliče    

        přihlášené k trvalému pobytu ve Dřešíně

ve volebním okrsku č. 2 – Chvalšovice

        budova  obecního  úřadu  ve  Chvalšovicích  čp. 25 pro voliče přihlášené k

        trvalému pobytu ve Chvalšovicích

ve volebním  okrsku č. 3 – Dřešínek

        budova  bývalé  školy ve Dřešínku čp. 26  pro  voliče přihlášené k trvalému 

        pobytu ve Dřešínku a v Hořejšicích.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 

Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.


Ve Dřešíně dne 27.12.2012

 

Eva Broulimová, starostka


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *