Měsíc: Leden 2013

 • Výsledky prezidentských voleb 2013 v obci Dřešín

  Zde jsou výsledky prezidentských voleb 2013  v obci Dřešín a dále dílčí výsledky v jednotlivých volebních okrscích –  Okrsek č.1 – Dřešín, okrsek č.2 –  Chvalšovice a okrsek č.3 Dřešínek a Hořejšice.  

 • Informační list č.1 – leden 2013

  Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec.dresin@tiscali.cz   Informační list č. 1/2013   Vážení spoluobčané, jako vždy k Vám s počátkem nového roku, do kterého Vám všem přejeme především pevné zdraví, štěstí a spokojenost, přicházíme s informačním listem. Nejprve bychom chtěli stručně zhodnotit, co nám…

 • Výpis usnesení z 23. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

  Výpis usnesení  z  23. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 12.12.2012 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně Usnesení č. 78/2012 : Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program dvacátého třetího zasedání:  Kontrola zápisu a usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtové opatření č. 5/2012 Rozpočet  obce Dřešín na rok 2013 Různé, došlá pošta Výsledek…

 • Program 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne  9.01.2013 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně   Kontrola zápisu a usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtové opatření č. 6/2012 Zhodnocení roku 2012 Různé, došlá pošta Eva Broulimová starostka obce             Vyvěšeno:  02.01.2013 Sejmuto:    …