Záměr obce Dřešín darovat pozemek

Obec Dřešín, 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160, e-mail obec.dresin@tiscali.cz

V Y H L Á Š K A

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění,  O obcích (obecní zřízení),  v pl. zn. schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 15.03.2013

Záměr obce Dřešín darovat pozemek

KN p.č. 1000/11 o výměře 28 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Dřešín.

Eva Broulimová,  starostka obce Dřešín

 

Vyvěšeno dne: 18.03.2013,  Sejmuto dne: 03.04.2013


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *