Program 27. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program  27. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 17.04.2013 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně

 

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 2/2013
  3. Darovací smlouva s Jihočeským krajem
  4. 9.výzva MAS LAG Strakonicko, o.s.
  5. Žádost o závazné stanovisko – souhlas se změnou stavebního záměru stavby skladu zemědělského nářadí na rodinný dům na pozemku parc. č. 461/8 v k.ú. Dřešín
  6. Různé, došlá pošta

  Eva Broulimová

 starostka obce

 

Vyvěšeno:  10.04.2013

Sejmuto:     07.04.2013


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *