Výpis usnesení z mimořádného 30. zasedání zastupitelstva

Výpis usnesení

 z mimořádného 30. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 14.08.2013 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

 

 

Usnesení č. 58/2013 :

 

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele akce „Pořízení nízkoemisního zdroje a zateplení kulturně společenské budovy Dřešínek“ pro dílčí plnění „A“ i „B“ firmu Stavební společnost H a T, spol. s r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice II, IČ: 450 23 522, za cenu pro dílčí plnění A: 511 910,00 Kč bez DPH a pro dílčí plnění B: 1 306 674,00 Kč bez DPH, celkem tedy za 1.818.584,- Kč bez DPH (2.200.486,60 Kč včetně DPH).

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *