Měsíc: Září 2013

 • Výpis usnesení z 31. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

  Výpis usnesení  z  31. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 04.09.2013 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně Usnesení č. 59/2013 : Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program třicátého prvního zasedání: Kontrola zápisu a usnesení z 29. a 30. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtové opatření č. 7/2013 Žádost o vyřízení zastavování pravidelných víkendových autobusových linek…

 • Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Dřešín

  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Dřešín (pdf)

 • Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

  Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec.dresin@tiscali.cz  V souladu s § 14 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb.,  o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  s t a n o v u j i  minimální počet…

 • Informace o počtu a sídle volebních okrsků

  Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec.dresin@tiscali.cz   Informace o počtu a sídle volebních okrsků V souladu s § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.,  o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  p…

 • Program 32. zasedání ZO Dřešín

  Program 32. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 02.10.2013 od 17.00 hod.  na penzionu v Hořejšicích   Kontrola zápisu a usnesení z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtové opatření č. 8/2013 Dodatek k vnitřní organizační směrnici obce Dřešín (číslování účetních dokladů) Plán inventur za rok 2013 Různé, došlá pošta   Eva…

 • Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Dřešín

  Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627, e-mail: obec.dresin@tiscali.cz   Pozvánka  na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Dřešín s občany Dřešínka a Hořejšic ve středu 02.10.2013 od 18.00 hodin v penzionu v Hořejšicích.     Na programu budou informace o dosavadní činnosti zastupitelstva obce Dřešín. Připravte si, prosím, své připomínky, náměty…

 • Sběrný den odpadů říjen 2013

  Obecní úřad  Dřešín 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627   Obecní úřad Dřešín organizuje v sobotu dne 05.10.2013  Sběrný den odpadů Tento den mohou občané bezplatně odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad. Jedná se zejména o akumulátory, zářivky, televizory, zamaštěné odpady, zbytky barev a chemikálií, ledničky, elektronický šrot a pneumatiky.  Místo pro odevzdání odpadu: Dřešínek –…

 • Čištění komínů podzim 2013

  Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 Oznamuje, že    o víkendu ve dnech  12. a 13.10.2013 od 9.00 hod. bude kominík p. Stryk provádět čištění komínů.   Prosíme zájemce o čištění komínů, aby svůj požadavek sdělili obecnímu úřadu v termínu do 10.10.2013. Pokud se chcete u kominíka objednat…

 • Informační list č. 3 – září 2013

  Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627, e-mail: obec.dresin@tiscali.cz Informační list č. 3 – září 2013   Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou třetí letošní číslo obecního zpravodaje s novými informacemi o aktuálním dění v obci. Za vydávání tohoto občasníku jsme mimochodem obdrželi Čestné uznání v soutěži Vesnice…