Měsíc: Říjen 2013

 • Výpis usnesení z 32. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

  Výpis usnesení  z  32. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 02.10.2013 od 17.00 na penzionu v Hořejšicích   Usnesení č. 66/2013 : Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program třicátého druhého zasedání: Kontrola zápisu a usnesení z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtové opatření č. 8/2013 Dodatek k vnitřní organizační směrnici obce Dřešín (číslování účetních dokladů) Plán…

 • Program 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 06.11.2013 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně     Kontrola zápisu a usnesení z 32. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtové opatření č. 9/2013 Návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2014 Zimní údržba místních komunikací 2013/2014 Program obnovy vesnice Jihočeského kraje…

 • Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Dřešín

  Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Dřešín Výsledky voleb na webu Českého sattistického úřadu zde.   Okrsek č. 1 Dřešín Voliči v seznamu          Vydané obálky    Volební účast v %     Odevzdané obálky         Platné hlasy     % platných hlasů    132             88          66,67            88             87         98,86…

 • Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

  Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  Starostka obce Dřešín v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) oznamuje: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se…

 • Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

  Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627, e-mail: obec.dresin@tiscali.cz   Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 25. a 26. října 2013  V souladu s § 14e odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb.,  o volbách do Parlamentu České republiky a o změně…