Program 34. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 34. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 04.12.2013 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 10/2013
  3. Rozpočet  obce Dřešín na rok 2014
  4. Vnitřní předpis ke schvalování účetní závěrky obce Dřešín
  5. Smlouva č. 12110802 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR  na akci „Pořízení nízkoemisního zdroje a zateplení kulturně společenské budovy Dřešínek“
  6. Různé, došlá pošta

Eva Broulimová

starostka obce

 

 

 

Vyvěšeno:  27.11.2013

Sejmuto:     04.12.2013