Program 35. zasedání zastupitelstva

Program

35. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 22.01.2014 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně

 

 

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Zhodnocení roku 2013
  3. Granty Jihočeského kraje na rok 2014
  4. Různé, došlá pošta

 

Eva Broulimová

starostka obce

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  14.01.2014

Sejmuto:     22.01.2014