Měsíc: Březen 2014

 • Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Dřešín

  Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec.dresin@tiscali.cz   Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Dřešín v pátek 04.04.2014 od 18.00 hodin v obecním hostinci  ve Dřešíně.   Na programu budou informace o dosavadní činnosti zastupitelstva obce Dřešín. Připravte si, prosím, rovněž své připomínky, náměty a nápady pro…

 • Program 37. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 37. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat v pátek dne 04.04.2014 od 17.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně   Kontrola zápisu a usnesení z 36. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtový výhled obce Dřešín do roku 2016 Výběr zhotovitele na akci „Aby kola lépe jela“ (doasfaltování spojovací MK Dřešín – Dřešínek) Různé,…

 • Výzvy o účast v okrskových volebních komisích

  Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec.dresin@tiscali.cz    V y z ý v á   zájemce z řad občanů o účast v okrskových volebních komisích pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014, aby se přihlásili na obecním úřadě nejpozději…

 • Stanovení minimálního počtu členů OVK

  Obecní úřad  Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec.dresin@tiscali.cz     V souladu s § 16 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  s t a n o v u j i  minimální počet členů okrskových…

 • Pozvánka na besedu o Himalájích

  Obecní knihovna a Obecní úřad Dřešín   Vás   zvou na cestovatelskou přednášku   manželů Vilánkových   HIMALÁJE   v pátek 28. března 2014   od 17 hod v místním hostinci

 • Posezení s harmonikou

  Obecní úřad Dřešín   zve srdečně všechny spoluobčany   na sedmé odpoledne z cyklu   „Posezení s harmonikou“    v neděli 30. března 2014 od 15.00 hodin   v obecním hostinci ve Dřešíně.    Účinkují harmonikáři pánové Netušil a Maroušek.   Přijďte si s nimi zazpívat a užít si společné nedělní    odpoledne.

 • Masopust 2014 ve Dřešínku a Hořejšicích

    Fotografie z Masopustu, který proběhl ve Dřešínku a Hořejšicích v roce 2014. Fotky poskytla Jitka Plášilová.