Stanovení minimálního počtu členů OVK

Obecní úřad  Dřešín

Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

e-mail: obec.dresin@tiscali.cz

 

 

V souladu s § 16 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 s t a n o v u j i

 minimální počet členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014 takto :

 

1. okrsek č. 1      Dřešín           – minimální počet 5

 

2. okrsek č. 2      Chvalšovice – minimální počet 5

 

3. okrsek č. 3      Dřešínek      – minimální počet 5

 

Ve Dřešíně dne 21.03.2014

 

Eva Broulimová, starostka