Výzvy o účast v okrskových volebních komisích

Obecní úřad Dřešín

Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

e-mail: obec.dresin@tiscali.cz

 

 V y z ý v á

 

zájemce z řad občanů o účast v okrskových volebních komisích pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014, aby se přihlásili na obecním úřadě nejpozději v termínu do 18.04.2014.

 

Zájemci budou jmenováni na místa neobsazená politickými stranami.

 

Ve Dřešíně dne 21.03.2014

 

Eva Broulimová, starostka