Program 38. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 38. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 21.05.2014 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 37. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Schválení účetní závěrky za rok 2013
  3. Závěrečný účet obce Dřešín za rok 2013
  4. Aktualizace Vnitřní organizační směrnice k postupu obce Dřešín při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. v pl. zn.
  5. Výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce návesního rybníčku ve Dřešíně“
  6. Různé, došlá pošta

 

Eva Broulimová

starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *