Program 39. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 39. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 02.07.2014 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně

 

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 38. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 7/2014
  3. Návrh na rozšíření sítě tříděného sběru komunálního odpadu
  4. Různé, došlá pošta

 

 Eva Broulimová

 starostka obce

 

Vyvěšeno:  24.06.2014

Sejmuto:     02.07.2014