Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Obecní úřad Dřešín

Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

e-mail: obec.dresin@tiscali.cz

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

p o s k y t u j i   i n f o r m a c e

o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dřešín, okres Strakonice.

Obec Dřešín má pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26. října 2013 stanoveny tyto volební okrsky:

1. okrsek č. 1     Dřešín           – Dřešín čp. 24

2. okrsek č. 2       Chvalšovice – Chvalšovice čp. 25

3. okrsek č. 3       Dřešínek     – Dřešínek čp. 26  

Ve Dřešíně dne 25.09.2013

Eva Broulimová, starostka