Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise pro volby do ZO Dřešín

Obecní úřad Dřešín

Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

e-mail: obec.dresin@tiscali.cz

                       

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Dřešín konané ve dnech 10. a 11.října 2014

V souladu s ust. § 17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů pro konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky 10. a 11. října 2014

jmenuji

paní Milenu Němcovou, bytem Dřešín č. 3  zapisovatelkou okrskové volební komise ve volebním okrsku č.1 – Dřešín.

Jmenuji

paní Helenu Stehlíkovou, bytem Chvalšovice č. 45 zapisovatelkou okrskové volební komise ve volebním okrsku č.2 – Chvalšovice.

Jmenuji

paní Marii Tomáškovou, bytem Hořejšice č.2   zapisovatelkou okrskové volební komise ve volebním okrsku č.3 – Dřešínek.

Ve Dřešíně dne 29.08.2014

Eva Broulimová, starostka